برندهای Pamir، NHF و غذای سالم و طبیعی در آنوگا 2021 به عنوان یکی از سه نمایشگاه بزرگ مواد غذایی دنیا شرکت کرد.

در این نمایشگاه در شهر کلن آلمان در اکتبر 2021 برگزار شد، برندهای معتبر مواد غذایی حضور داشتند.

در ادامه تصاویر این رویداد را مشاهده می‌نمایید:

دسترسی سریع به این صفحه: parspamir.com/57