تلفکس: ۲۲۴۳۷۸۶۶ ۲۱ ۹۸+
ایمیل‌: ParsPamiriranian@gmail.com | info@ParsPamir.com | Ceo@ParsPamir.com
نشانی: تهران خیابان ولی عصر (عج) خیابان شهید کافی آبادی پلاک ۲۳