شرکت پارس پامیر ایرانیان

صادرات واردات
مواد غذایی

محصولات

همه
خرما
nhf-green-rotab

مضافتی ارگانیک

خرما
pars-pamir-rotatb

مضافتی

خرما
nhf-redd

زاهدی با بادام

خرما
nhf-red-rotab

مضافتی با گردو

خرما
maghzdar-parspamir

رنگنو با گردو

خرما
rotab-khoshk-parspamir

زاهدی خشک

خرما
zzz

زاهدی با بادام

خرما
parspamir-red-mhf-maghzdar-zah

مرداسنگ با بادام

خرما
مشاهدهٔ موارد بیشتری

خدمات

از تولید تا صادرات

از 0 تا 100

انواع کانال توزیع آنلاین و مغازه

جمع آوری محصولات از باغات ارگانیک

دارای گواهی حلال ، ارگانیک و انواع ایزو

درجه بندی و بسته بندی در کارگاه و انباردر سردخانه

مدیریت ارتباط با مشتری

جوایز

  • 021-22708280
  • info@parspamir.com
  • RPT_1789@yahoo.com
  • ایران / تهران / خیابان ولیعصر / باغ فردوس / پلاک 2944
شبکه اجتماعی